2015 Wim Crouwel Fonds opgericht

08 October 2015 

Na afloop van de Wim Crouwel Lezing #2 op 7 oktober jl. werd het Wim Crouwel Fonds officieel opgericht. De ondertekenaars van de oprichtingsakte waren onder meer Rob Huisman, voorzitter van het Wim Crouwel Instituut, Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed en Jan Six, bestuurslid van het Amsterdams Universiteitsfonds.


Na de officiële oprichting van het fonds werd de eerste inleg van 40.000 euro een feit. Schenker Reinoud Tholenaar ondertekende, mede namens zijn zuster Saskia Tholenaar, de eerste schenkingsovereenkomst aan het fonds.


De instellers van het fonds zijn het bestuur van het Wim Crouwel Instituut en de Bijzondere Collecties. Samen vormen zij het bestuur van het fonds. Het Wim Crouwel Fonds maakt onderdeel uit van het Amsterdams Universiteitsfonds.


Het Wim Crouwel Fonds heeft tot doel om collectievorming, beheer en ontsluiting van collecties grafische vormgeving en typografie te ondersteunen en om onderwijs en onderzoek van deze collecties mogelijk te maken.