Lobby designarchieven succesvol

Eind 2018 was het Wim Crouwel Instituut mede-initiatiefnemer

van een lobbytraject richting het ministerie van OC&W voor de toekomst van designarchieven. Dat traject heeft effect gehad. Minister Van Engelshoven heeft het Nieuwe Instituut de opdracht gegeven tot een inventarisatie van bedreigde designarchieven. In mei 2019 moeten de uitkomsten en aanbevelingen beschikbaar zijn.

Lees het volledige persbericht op de website van de BNO.